WARRANTY

หากเกิดบาดแผลบริเวณหน้ายาง ที่สามารถซ่อมแซมได้ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมบาดแผลนั้นๆหากไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงค่อยให้ร้านค้าส่งเคลมกับทางบริษัทฯ (ระยะเวลาในการชดเชยเส้นใหม่ ภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งเคลม)

เงื่อนไข

 • ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถอดใส่ ถ่วงเปลี่ยนยาง ที่ได้รับการชดเชยการเอาประกันฯ
 • การพิจารณาระดับความเสียหายเบื้องต้น ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของช่างผู้ซ่อมในศูนย์บริการหรือบริษัทที่จำหน่ายยางนั้นๆ
 • ผลของการพิจารณาให้การชดเชยเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท ช้างเพาเวอร์ไทร์ จำกัด เท่านั้น
 • ยางเส้นใหม่ที่ได้รับการเคลมจากบริษัทฯไปแล้ว จะไม่สามารถนำกลับมาเคลมซ้ำได้
 • การรับประกันยางจะไม่ครอบคลุม ดังนี้
  • ยางที่ถูกนำไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถยนต์นั่งไปใช้กับรถกระบะ หรือรถตู้ การบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดความสามารถของยาง
  • ยางที่ใช้กับรถแท็กซี่ หรือรถที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท
  • ยางเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาซื้อขายใหม่
  • การใส่วัสดุแปลกปลอมใดๆเข้าไปในยาง เช่นการใส่โฟมป้องกันการรั่วซึม ฯลฯ และรวมถึงการปะซ่อมยางที่ไม่ได้ผ่านการปะซ่อมจากศูนย์บริการดันลอปช็อปที่ร่วมโครงการ
  • การใช้กระทะล้อที่ไม่ได้มีมาตรฐานตามที่กำหนดหรือใช้กระทะล้อที่ชำรุด การถอดใส่ยางผิดวิธี การใส่ยางผิดทาง
  • การประกันความเสียหายของยางฯ จะไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุของรถยนต์ การบาดเจ็บ ความเสียหายของอาชญากรรม
   หรือการกระทำโดยความจงใจของผู้ใช้ยางนั้น
 • ยางที่ได้รับความเสียหายทุกเส้นที่ท่านได้รับการชดเชยเป็นยางเส้นใหม่ไปแล้ว ยางเหล่านี้จะถือเป็นสมบัติของบริษัท ช้างเพาเวอร์ไทร์ จำกัด และลูกค้าไม่สามารถจะเรียกร้องขอรับคืนได้อีก สำหรับยางเส้นใหม่ที่ได้รับการชดเชยจากบริษัทฯ ไปแล้ว จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยางจากสภาพถนนอีกต่อไป
 • ยางทุกชนิดที่อยู่ภายในเงื่อนไขการประกันความเสียหายของยางจากอุบัติเหตุ เมื่อยางถูกใช้งานไปกระทั่งเกินระยะเวลาประกัน 100 วัน แต่สิทธิประโยชน์อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม อาทิ ความคุ้มครองจากการประกันคุณภาพยางจากโรงงานที่ผลิตนับจากวันซื้อ
 • บริษัท ช้างเพาเวอร์ไทร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้รับประกันฯนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการรับประกันฯนี้ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิการรับประกันสินค้าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์และกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *